Herbestemming

Materieel erfgoed dat een nieuwe functie krijgt.