Over Stichting Erfgoed Venlo

Over Stichting Erfgoed Venlo

Die historische gevel, dat eeuwenoude steegje… het zijn vaak de oude karakteristieke dingen die een stad de moeite waard maken. Voor inwoners en voor bezoekers. Historie, zichtbare, tastbare en voelbare historische elementen zijn dan ook de moeite van het behouden waard. Stichting Erfgoed Venlo zet zich daarvoor in.

Waarom?

De zorg voor materieel erfgoed is een zaak van de gemeente. Diezelfde gemeente moet de erfgoedbelangen afwegen tegen de belangen van de economie en het verkeer. Erfgoed heeft dan niet altijd de hoogste prioriteit. Stichting Erfgoed Venlo vult het hiaat in de belangenbehartiging van erfgoed binnen de gemeente op. Verschillende kernen binnen de huidige gemeente hebben een heemkundevereniging of historische werkgroep. Binnen de grootste stadsdelen, Venlo en Blerick, ontbrak het hier aan. De stichting wil een signalerende en bewakende rol vervullen, gericht op het behoud van monumenten en archeologisch waardevolle terreinen.  

Hoe?

In plaats van nieuwe kantoorgebouwen op te richten, is het vaak zinvoller hiervoor historische gebouwen geschikt te maken. We brengen vergeten monumenten, pijnpunten en mogelijke oplossingen onder de aandacht. Daarvoor overleggen we met de gemeente, werken we samen met de andere erfgoedorganisaties in de gemeente en ondernemen we zo nodig bestuurlijk-juridische actie.

Erfgoed Venlo neemt deel aan het gemeentelijk Erfgoedoverleg en werkt daarvoor geregeld samen met andere lokale, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Bovendien verzorgt Erfgoed Venlo laagdrempelige activiteiten om burgers bij het belang en behoud van monumenten en archeologie te betrekken. Verslag van onze activiteiten en resultaten doen wij op deze website.

Onze deskundigheid

Stichting Erfgoed Venlo beschikt over een uitgebreid netwerk, waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, zoals stedenbouwkundige expertise, binnenhuisarchitectuur, archeologie, ruimtelijke ordening en de verschillende tijdvakken van de Venlose geschiedenis.

Bestuursleden

Lopende projecten

  • Parade 22
  • 1e steen Mariaschool
  • 1e steen van het "Stadsslagthuys" (1837)

Wat kun jij doen?

Heb je hulp nodig om erfgoed te beschermen? Is er ergens erfgoed in gevaar?
Meld het ons via: info@erfgoedvenlo.nl


Stichting Erfgoed Venlo is in 2012 opgericht door Corina Brouwers, Jeroen Maas, Willem Vroom en Charlotte van Wylick.