Tuinhuis Matthijsenhof

Tuinhuis Matthijsenhof

Tuinhuis Matthijsenhof aan de Huiskensstraat 46 in ’t Ven ligt het voormalige tuinhuis van de Matthijsenhof. De eigenaresse mevrouw Billekens nam contact met ons op om te overleggen hoe dit gebouwtje voor de toekomst kon worden behouden.

In overleg met de Gemeente Venlo wordt op dit moment een herbestemming van het tuinhuis besproken en gezocht naar fondsen om het te herstellen. We vonden architect dhr. G. Selen bereid om daar mee invulling aan te geven en een begroting voor op te stellen.


Update: lees het verhaal van de eigenaresse, mevrouw Billekens, over de renovatie van het tuinhuis.