Gesprekken over herbestemming hoofdgebouw Mutsaersoord

Gesprekken over herbestemming hoofdgebouw Mutsaersoord

Sinds maart 2013 zijn we in gesprek met de Mutsaersstichting over herbestemming van het voormalige hoofdgebouw. Verschillende herbestemmingen passeerden de revue, waarbij we mogelijke financieringsbronnen inventariseerden.

We verzorgden rondleidingen in het Mutsaersoord op de Open Monumentendag in 2014. Op verzoek van de Mutsaersstichting deden we dat ook tijdens de tentoonstelling over de geschiedenis van deze instelling van 13 juni t/m 19 juli 2015 en op de Open Dag in september 2015. Daarnaast verzocht de Mutsaersstichting ons mee te denken in een commissie, die gelden voor herbestemming en herstel van het pand moesten genereren en aan te sluiten bij een denktank, die zich moest buigen over de toekomst van het monument. We verklaarden ons daartoe bereid, waarna we niets meer vernamen.

Eind oktober ontvingen we een schrijven van de bestuurder van de instelling, dhr. M. Goedhart, dat men er niet in was geslaagd een herbestemming voor het monument te vinden en er intern ook niemand meer mee zou worden belast. Op een verzoek om nadere opheldering ontvingen we een brief waaruit bleek, dat nog steeds aan een herbestemming van het Mutsaersoord als school voor speciaal onderwijs werd gewerkt.

Ook vernamen we dat de uitbreidingsmogelijkheden, die in het gemeentelijke rapport van Bureau van Meijel waren geschetst, te weinig mogelijkheden zouden bieden en dat een omvangrijker uitbreiding nodig zou zijn. We deelden onze zorgen aangaande deze ontwikkeling met de verantwoordelijk wethouder de heer Testroote. Hij verzekerde ons dat de gemeente er veel aan gelegen is dit gebouw voor de toekomst de behouden en dat er geen sprake van kan zijn dat een sloopvergunning zou worden afgegeven. Toen wij aangeven aan welke uitbreidingen van het pand bij de Mutsaersstichting wordt gedacht was hij zeer verbaasd. Hij schat het totaal aantal leerlingen op ongeveer 45 en daarvoor is het Mutsaersoord in zijn huidige vorm eerder te groot dan te klein.

Ook Omroep Venlo berichtte over dit item in de artikelen:
Ziel Mutsaersoord moet behouden blijven (29 juli 2015)
Eventuele verbouwing Mutsaersoord pas na onderzoek (20 mei 2015)
Erfgoedstichting verbaasd over plan Mutsaersoord (26 maart 2015)