Zilvergeld in het Kazernekwartier Blerick

Zilvergeld in het Kazernekwartier Blerick

Artikel en afbeelding: L1

In het Kazernekwartier in Blerick zijn zilveren guldens en rijksdaalders gevonden. De munten lagen in een geldkistje in een kelder van de restanten van één van de woningen die vorig jaar al werden ontdekt. De waarde van de munten is 244 gulden.

De woningen werden in 1944 vernietigd bij een bombardement. Vanwege de aanleg van het KazerneKwartier wordt er archeologisch en explosieven-onderzoek gedaan. Vorig jaar werden al funderingen van onder meer zes woningen en drie horecagelegenheden ontdekt. De gevonden munteren dateren uit de periode van 1922 tot 1938.

Waarschijnlijk is het geld in de Tweede Wereldoorlog door de eigenaar verstopt toen in 1942 het koper en zilver moest worden ingeleverd.

Lees het oorspronkelijke artikel op L1.