Wat is erfgoed eigenlijk?

Voor erfgoed is er geen pasklare definitie, het is een naam die heel veel omvat. Het staat voor alles wat we erven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s (roerend erfgoed) en de minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen en dialecten (immaterieel erfgoed).

De Stichting Erfgoed Venlo houdt zich voornamelijk bezig met het onroerend goed dus de gebouwen, monumenten en archeologische vindplaatsen.

Lees meer over Stichting Erfgoed Venlo.