Erfgoed Venlo participeert in gemeentelijk overleg met historische organisaties

Op 18 januari 2013 presenteerde Erfgoed Venlo zich als nieuwkomer in het overleg dat wethouder Teeuwen en zijn erfgoedstaf regelmatig heeft met historische verenigingen in Groot Venlo. Agendapunten in dit overleg zijn o.a. de bespreking van geactualiseerde versies van de cultuurhistorische waarden- en de archeologische beleidskaart en de mogelijke verbeelding van cultuurhistorie met behulp van een historisch informatiesysteem.

Bovendien heeft Erfgoed Venlo verzocht te bespreken of tot tussentijdse ambtelijke informatie-uitwisseling over cultuurhistorische onderwerpen kan worden gekomen.

Behoud en herbestemming van historisch erfgoed (bijv. van kerken) is een terugkerend thema.