Uitspraak Rechtbank inzake MFA Arcen

Uitspraak Rechtbank inzake MFA Arcen

De bestuursrechter in Roermond heeft de Stichting Erfgoed Venlo niet ontvankelijk verklaard inzake haar beroep tegen de bouw van een MFA aan de zuidrand van Arcen. Dit, omdat de stichting geen zienswijze tegen de gemeentelijke plannen had ingediend. Dat de stichting toen nog niet bestond deed niets af aan het oordeel van de bestuursrechter.

De beroepen van de Bond Heemschut, de Stichting Dorp en Erfgoed Arcen, de Nederlandse Tuinenstichting en burgers van Arcen die binnen een straal van 200 meter van het MFA wonen zijn wel ontvankelijk verklaard. Al hun bezwaren zijn echter ongegrond verklaard.