Stationshotel

Stationshotel

Nadat de sloopplannen bekend werden, hebben wij onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dit pand. Helaas was het pand geen ‘beschermd stadsgezicht’, geen monumentaal pand en rustte er geen beschermde status op het pand. Het bestemmingplan kent ook geen beperkingen t.a.v. de voorgenomen sloop en nieuwbouw op die plek.

Wij hebben nog getracht de opdrachtgever en de architect op andere gedachten te brengen. Helaas bleek dat de sloop van het pand de enige aanvaardbare oplossing was.

De sloop van het Stationshotel (links) (midden) en het nieuwe ontwerp (rechts.