Sint Jacobskerk

Sint Jacobskerk

Monumentnummer: 37164
Monumentnaam: Sint-Jacobskerk
Status: Beschermd
Complexnummer:
Aanwijzingsbesluit:
Inschrijving register:
20-04-1971
Kadaster deel/nr: 2060/76
Int. Kenteken: N

Locatie: Helschriksel 62, 5911 GS Venlo

Voormalige St. Jacobskapel. Westelijk gedeelte van een laatgotische kapel, circa 1500. Tegen de noordelijke hoeksteunbeer in een modern houten kastje een madonnabeeld. XVI B; kroontje en acepter geschonken in 1738.

Bron: Rijksmonumenten.nl

Jaar: 2011. Foto: Parsifal2000 (Wikipedia)