Schenking erfenis pater Hermans

Schenking erfenis pater Hermans

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Venlo heeft op zondag 12 mei 2019 een schenking aanvaard van de erven van de heer Otto Hermans uit Venlo.

De erven Hermans stammen af van de vroegere bewoners van de Noord Binnensingel 6 te Venlo en van de boerderij ‘Hulsterhaof’ in Venlo Zuid.

De schenking bestaat uit boeken, schilderijen (onder meer van de Venlose schilder Sef Moonen), aquarellen en pentekeningen. Deze werden bijeengebracht door de heer Otto Hermans die een groot deel van zijn leven als priester werkzaam was in Oostenrijk en Duitsland.

Tussen de boekwerken zitten boekjes over de renovatie van ‘t Kepelke van Genuuij’ in 1916 door Pierre Cuypers, een verslag van de ‘Vereeniging ter bevordering van het Ambachtsonderwijs in Limburg’ en oude boekjes over de gemeente Venlo zoals de ‘verorderingen op de begraafplaatsen’.

Momenteel wordt de schenking gecatalogiseerd. Op basis van de uitkomsten van deze catalogisering zal het stichtingsbestuur verdere besluiten nemen. De heer Frans Hermans het Gemeentelijk Archief Venlo zal de schenking beoordelen.

Lucas Schreurs droeg namens zijn broers en neven de schenking over aan het bestuur van de Stichting Erfgoed Venlo. De schenking zal eerst worden gecatalogiseerd. Op basis van de catalogus zal het bestuur een besluit nemen hoe verder om te gaan met de schenking.