Projecten 2017

In de afgelopen maanden hebben wij een aantal nieuwe projecten opgepakt, een aantal projecten afgerond en een aantal adviezen uitgebracht. Ook hebben wij tal van vragen van zo wel  particulieren als organisaties beantwoord.

Op verzoek van de Gemeente Venlo hebben wij enkele tuinbouwkassen in het gebied 't Ven-Oost nader onderzocht op hun cultuurhistorische waarde. Dit sluit aan op ons rapport over de glastuinbouw in Venlo en omstreken. Op basis van ons onderzoek hebben wij de Gemeente Venlo geadviseerd.

Ook het pand Parade 22 heeft onze aandacht. In samenwerking met de pandeigenaar, de Gemeente Venlo en de huidige huurder onderzoeken op welke wijze de oude muurschilderingen hersteld kunnen worden.

Wij zijn samen met de eigenaar bezig om één van weinig overgebleven schoorstenen en ketelhuizen uit de glastuinbouw te behouden voor het nageslacht.

Op verzoek hebben we ook een onderzoek gedaan naar de ‘tabaksindustrie’ in Venlo, Tegelen en Steyl. Op basis van ons onderzoek hebben we de aanvrager doorverwezen naar het Gemeentelijk Archief Venlo.

Het secretarieel en financieel jaarverslag 2016 is vastgesteld en wordt binnenkort openbaar gemaakt.

Wij hebben een advies uitgebracht inzake de cultuur historische waarde van de woning en het begraafplaatsgebouw in het gebied Blerickse Bergen (nabij de begraafplaats). De woning blijkt een object uit de wederopbouw van Venlo te zijn.

De komende maanden gaan we ons bezinnen op het vernieuwen van onze website. Wij willen deze uitbreiden met allerlei nieuwe items. We willen er meer berichten en nieuws op zetten.

Binnen het bestuur gaan we de diverse functies verdelen en beschrijven. Dan wordt voor iedereen duidelijk wie zich waarmee bezig houdt.

Tenslotte willen onze financiën weer op orde gaan brengen. Daartoe willen we proberen het aantal sponsoren uit te breiden. En natuurlijk het aantal donateurs. We willen de band met beide groepen en onze vrienden van de Stichting in de komende maanden gaan versterken en verbeteren.


Onze Stichting ziet zich genoodzaakt geen gebruik te maken van automatische incasso’s. De kosten daarvan zijn voor ons zeer hoog en financieel niet uitvoerbaar voor ons. Mogen wij je al vast vragen – indien je je donatie nog niet op onze rekening overgemaakt hebt – dit op korte termijn te doen. Lees hier hoe je donateur of sponsor wordt. Alvast hartelijk dank voor je steun!