Projecten 2013

Beste erfgoedvriend of -vriendin,

Vanaf december 2012 zetten wij, Stichting Erfgoed Venlo, ons in voor behoud van erfgoed (lees: monumenten en archeologie) in de hele gemeente Venlo.

In die tijd hebben we de volgende activiteiten ondernomen:

  • wij doen mee en hebben een eigen inbreng in het gemeentelijke erfgoedoverleg met de wethouder van Cultuur en de gemeentelijke erfgoedstaf;
  • we zetten ons in voor het behoud van de ‘schuur van Maassen’ in de Boekend en de Hulsterhof in Venlo Zuid;
  • we overleggen met andere cultuurhistorische organisaties(heemkundeverenigingen e.d.) om samen slagvaardiger te reageren op bedreigingen van erfgoed en om gezamenlijk laagdrempelige publieksactiviteiten te organiseren;
  • we zijn in beroep gegaan bij de rechter tegen de bouw van een MFA op zuidrand van Arcen;
  • we hebben een zienswijze ingediend op het Bestemmingsplan Stadsdeel Blerick;
  • we hebben een zienswijze ingediend op het aangepaste Bestemmingsplan Kazernekwartier samen met de Heemkundige Kring Tegelen, de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, de LGOG Kring Venlo, de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen, de Stichting Dorp en Erfgoed Arcen en de Stichting Archeologie Actueel Limburg.

We hebben al meer projecten op het oog, maar moeten uitkijken niet te veel hooi op onze vork te nemen.

Je begrijpt dat we al deze dingen alleen kunnen doen als we ook over financiële middelen beschikken. Als nieuwe organisatie hebben we die nog niet, terwijl een gang naar de rechter al gauw 500 tot 700 euro kost. Daarom doen we een beroep op je om ons financieel te steunen en zo ons werk mogelijk te maken.

Wanneer je dat wil doen kun je je als donateur aanmelden via onze website.

We hopen op je te mogen rekenen.

Vriendelijke groet,


Jeroen Maas (voorzitter)

Corina Brouwers (penningmeester)

Willem Vroom (secretaris)

Charlotte van Wylick (bestuurslid)