Persbericht Parade 22

Persbericht Parade 22

De Stichting Erfgoed Venlo heeft zich een aantal jaren als doel gesteld om de Art Nouveaugevel van het pand Parade 22 (gemeentelijk monument) te Venlo in oude luister te herstellen. Uit onderzoek door de Stichting Restauratieatelier Limburg was gebleken dat zich onder de huidige witte verflaag op de gevel nog de originele Art Nouveau beschildering uit 1901 bevindt.

Na restauratie of reconstructie van de gevel zou deze uniek in Venlo en de verre omgeving zijn. De Stichting heeft een Plan van Aanpak voor de restauratie van de gevel opgesteld waarbij de kosten voor de restauratie in beeld gebracht zijn.

Van verschillende zijden zoals de Jacques en Ellen Scheuten Foundation, het Prins Bernhardfonds en Venlo Stad zijn aanzienlijke bijdragen  voor het herstel toegezegd.
De Gemeente Venlo heeft een groot deel van de kosten betaald. Met name het vooronderzoek is door haar gedragen. Toezeggingen door haar zijn gedaan ten aanzien van het opnieuw aanbrengen van de gevelschilderingen. Verwijderen van de huidige witte verflaag is te arbeidsintensief en dus te kostbaar.

De voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie die grotendeels uit onderhoud bestaan liggen bij de eigenaresse van het pand. Zij heeft echter, om voor haar moverende redenen, haar medewerking onthouden aan de restauratie van de gevel.

De Stichting Erfgoed Venlo heeft veel energie in dit project gestoken. De Stichting constateert nu, dat, ondanks de moeite en vele gesprekken, de eigenaresse geen medewerking wil verlenen aan dit voor Venlo unieke project.

De Stichting Erfgoed Venlo ziet zich nu helaas genoodzaakt het project  te stoppen per 1 oktober 2020.

Met dank aan de gemeente Venlo, de sponsors en alle belangstellenden.

Stichting Erfgoed Venlo
Ir. Paul H.P. Stevens
voorzitter

Lees hier wat Omroep Venlo over dit item berichtte.