Overleg cultuurhistorische organisaties in Groot Venlo

Overleg cultuurhistorische organisaties in Groot Venlo

Aan het overleg tussen de cultuurhistorische organisaties in Venlo dat op 27 februari 2013 plaatsvond namen deel:

  • Heemkundige Kring Tegelen
  • Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal
  • LGOG Kring Venlo
  • Stichting Dorp en Erfgoed Arcen
  • Stichting Erfgoed Venlo

In dit overleg is afgesproken dat we elkaar informeren over bedreigingen van monumenten of archeologische locaties. Ook overlegden we wie wanneer initiatief neemt om een bedreiging bij de verantwoordelijke instantie (meestal de gemeente) te melden.

We gaan elkaar ondersteunen op verschillende dossiers. Dat kan betrekking hebben op procedures in het kader van ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen e.d.), maar bijvoorbeeld ook op gevonden archeologie, herbestemming van monumenten, etc.

De vergaderingen van het gemeentelijk erfgoedoverleg bereiden we samen voor en op de wat langere termijn overwegen we de organisatie van laagdrempelige activiteiten voor de inwoners van Venlo. Dit om de interesse in en het draagvlak voor behoud van erfgoed te vergroten.

Nu gebeurt er van alles vanuit de heemkundeverenigingen, het LGOG, de stadsgidsen en de nieuwe Stg. Venlogie. Voor de gewone burger zijn deze activiteiten niet altijd gemakkelijk toegankelijk of vergen ze al een zekere interesse voor geschiedenis.