Nationale Archeologie Dagen 2020

Nationale Archeologie Dagen 2020

In 2017, 2018 gedeeltelijk en 2019 organiseerde de Stichting Erfgoed Venlo op de eerste zondag van de herfstvakantie de Nationale Archeologie Dag in Venlo. Een dag die goed bezocht werd door kinderen van de basisschool, het vervolgonderwijs en hun ouders. Ook andere belangstellenden namen deel aan de activiteiten op deze dag.

Stichting Erfgoed Venlo had deze dag voor 2020 gepland op zondag 11 oktober. Helaas heeft het coronavirus roet in de opgravingssites gestrooid.

Landelijk is besloten de Nationale Archeologie Dagen 2020 niet door te laten gaan, maar te verplaatsen naar 18 tot en met 20 juni 2021. Net voor de zomervakantie en vlak voor het einde van het schooljaar van de basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Noteer daarom zondag 20 juni 2021 maar alvast in je agenda.

Tegen die tijd komen wij via onze website, facebookpagina en de regionale pers (dagblad, weekkrant en tv) uitgebreid terug op deze dag. We vertellen dan over de ins en outs van deze dag.

De landelijke organisatie heeft nu besloten aansluiting te zoeken bij de “European Archaeology Days”, daarom zullen de Nationale Archeologie Dagen in het vervolg in het derde (3e) weekend van juni (het “vaderdagweekend”) worden gehouden.

We verheugen ons de archeologiedagen weer voor iedereen te kunnen organiseren en hopen op een even enthousiaste deelname als in 2019.

Tot 20 juni volgend jaar!

NAD 2019, Trotse archeologe met Romeinse soldaat