Terugblik evenement ‘Archeoloog voor één dag 2017’

Getting started with the editor is simple, with familiar formatting options in a functional toolbar and the ability to add dynamic content seamlessly.

Terugblik evenement ‘Archeoloog voor één dag 2017’

Het was zaterdag 14 oktober l.l. een heerlijke dag. Veel zon, goed weer en veel bezoekers en deelnemers. Ruim 300 bezoekers hebben we geteld. Hiervan waren meer dan 70% kinderen. Het aantal bezoekers overtrof onze verwachtingen ruimschoots.

De voorzitter van de Stichting Erfgoed Venlo, Ir. P. Stevens,  heette de wethouders J. Teeuwen van Venlo, als portefeuillehouder voor archeologie, namens de gehele organisatie van harte welkom en nodigde hem uit de opening van dit evenement te verrichten. De heer Teeuwen nam een metaaldetector en spade ter hand en ging op zoek naar een ‘schat’. Hij vond een kogelhuls in het te onderzoeken terrein. Daarna werd de jeugd losgelaten en begon het gezoek en gegraaf in het onderzoeksveld.

De drie aanwezige archeologen van Bureau BAAC hadden de gehele dag de handen vol aan het onderzoeken van de door de kinderen gevonden schatten. Munten, kogelhulzen, kogelkoppen, oude hoefijzers, een granaatscherf en een oude gietijzeren leiding werden opgegraven.

ECG gaf uitleg hoe zij munitie opsporen. Op een fotokaart van Venlo waren de diverse vindplaatsen aangegeven.

De Stadstuinderij liet enkele ‘vergeten groentes’ zien.

Tenslotte konden de bezoekers nog met pijl en boog op diverse doelen schieten. Dit onderdeel van de dag werd verzorgd door Action Dome .

Van dit evenement zijn veel foto’s geschoten. L1 maakte een korte reportage .

Ook Omroep Venlo berichtte over dit evenement.

Bron afbeelding: fotovenlostad.nl