Nationale Archeologiedagen 2017

Nationale Archeologiedagen 2017

Op zaterdag 14 oktober organiseert de Stichting Erfgoed Venlo in samenwerking met Stichting Ons Fort en het archeologische bureau BAAC op het Kazerneterrein te Blerick een evenement in het kader van de nationale Archeologiedagen. In het infocentrum van de Stichting Ons Fort kunnen vanaf 09.30 uur een aantal videofilms worden bekeken, onder andere over het Fort St. Michiel en het vakterrein archeologie.

Daarna gaan de deelnemers het veld in om met metaaldetectoren op zoek te gaan naar verborgen schatten zoals spades, zeven, troffels, etc. Alle gevonden voorwerpen worden na afloop gedetermineerd door een archeoloog. De deelnemers mogen zelf ook spullen meebrengen.

Vanaf 14.00 uur worden op het Kazerneterrein rondleidingen gegeven, staan op de Appelplaats oude legervoertuigen van Santa Fe ter bezichtiging opgesteld. Ook de keukenwagen is aanwezig voor een overheerlijke kop soep.

De Blerickse Huzaren zijn aanwezig en zullen enkele exercitie oefeningen laten zien.

Tenslotte is de ECD (voormalige EOD = Explosieven Opruimingsdienst ) aanwezig om haar werkzaamheden en materiaal te laten zien.

De entree is gratis voor jong en oud. Om 16.00 uur sluit dit evenement.


Tip: Lees wat je gemist hebt op de Nationale Archeologiedagen 2017.