Een romeinse ‘statio’ in Genooi. Kom je opgraven?

Een romeinse ‘statio’ in Genooi. Kom je opgraven?

Nationale Archeologiedagen 2019 – zondag 13 oktober 2019

Waar?
Bij de Groeneweg tussen de Genuujerie (bij het ‘Kepelke van Genuuj’) en de Maas kan je je uitleven op zondag 13 oktober 2019, van 11.00 tot 15.00 uur. Er is een archeoloog aanwezig voor het beoordelen van de vondsten.

Kom je opgraven?
Eerst moet het opgegraven en bestudeerd worden, pas dan kan met zekerheid vastgesteld worden of het een statio is, of niet. Het kan ook een wachttoren zijn, een pottenbakkersoven, of iets anders.

Bekijk hier de locatie van het evenement.

Wat is een statio?
‘Statio’ was de benaming van halteplaatsen, baanposten of pleister- plaatsen langs de Romeinse heerwegen. De wegstations waren in het gehele Romeinse Rijk officiële halteplaatsen waar reizigers konden eten, baden, overnachten en waar van paarden kon worden gewisseld. Het Latijnse woord ‘statio’, dat het staan of stilstaan betekent, komt terug in woorden als station en stationair.

Voorbeeld van een statio.

Een statio in Genooi?
Het is niet helemaal zeker dat er een Romeinse statio in Genooi gelegen heeft. Ja: er ligt een Romeinse weg. Ja: er zijn Romeinse resten aangetroffen, maar is dat ook een statio? Archeologen zijn er nog niet helemaal uit.

Romeinen in Limburg
De Romeinen heersten hier van ongeveer 50 v. Chr. tot ongeveer 350 n. Chr. De eerste Romeinse legioenen kwamen met Julius Caesar naar het noorden. Dat ging niet bepaald zachtzinnig.

Venlo werd door de Romeinen gesticht in de eerste eeuw n. Chr. als een wegdorp, oftewel een vicus. De naam van het wegdorp is onbekend. Sablones is een goede kanshebber, maar dat is niet zeker.

Venlo (Sablones?) werd verlaten toen de Romeinen vertrokken als gevolg van de volksverhuizingen. Alleen Maastricht (Traiectum ad Mosam) en Nijmegen (Noviomagus Batavorum) werden toen nog bewoond.


Zet het in je agenda!

  • Zondag 13 oktober, tussen 11.00 – 15.00 uur (aanmelden hoeft niet)
  • Bij het Kepelke van Genuuj
  • Parkeren kan gratis bij de voetbalclub of bij het Kepelke
  • Kosten: gratis
  • Evenement voor het hele gezin
  • Heb jij zelf een metaaldetector? Neem hem dan graag mee!