Monumenten Velden

Monumenten Velden

Sint-Andreaskerk

Locatie: Markt 21, 5941 GA, Velden.
Bouwperiode: 1850–1940
Rijksmonument nummer: 8275

De Andreaskerk vanwege uit de 30er jaren twee barokke altaren, XVIII. Houten beelden: H. Maria, 1700. H. Sebastiaan 1700. H. Jacobus Major XVIIIe eeuw. H. Andreas XIXe eeuw. Sacristiekast XVIIe eeuw. Aan de oostzijde van de kerk nabij de uitbouw van de kapel een wit natuurstenen herdenkingskruis uit 1632 met inscriptie.

De Andreaskerk is een neogotische, driebeukige kerk met een zijdelings geplaatste toren van vier geledingen met ingesnoerde torenspits in Velden, gemeente Venlo.

Geschiedenis
De oorspronkelijke kerktoren, daterend uit circa 1300, was opgetrokken uit mergel, het priesterkoor dateert oorspronkelijk uit 1509 en de zijbeuken uit 1857. De kerk werd in 1933 afgebroken, waarna er een nieuwe kerk werd gebouwd door Jules Kayser, die een jaar later in gebruik werd genomen. Naast de kerk staat een Heilig Hartbeeld (1930). In 1945 werd de toren opgeblazen en de rest van de kerk werd zwaar beschadigd. In de twee volgende jaren werd de kerk hersteld in haar oude glorie, maar de toren werd pas in 1955 herbouwd.

Interieur
Bepalend voor de monumentale waardering zijn enkele uit 1700 stammende beelden, twee barokke zijaltaren uit de 18e eeuw en neogotische preekstoel uit 1862. Het hoofdaltaar en de communiebanken stammen uit 1894. Het oorspronkelijke orgel stamt vermoedelijk uit de 18e eeuw, maar werd in 1937 vervangen door een nieuw orgel. Door oorlogsschade moest dit nieuwe orgel in 1948 worden gerestaureerd.

Oorlogsschade
Tegen het einde van 1944 werd de Veldense kerk veelvuldig getroffen door granaten. Door kogelvuur viel de torenspits zwaar beschadigd naar beneden. Ook was de kerk in het daaropvolgende jaar veelvuldig het doelwit van plunderingen door Duitse soldaten. De rest van de kerk werd aan het einde van de oorlog uiteindelijk opgeblazen, nadat het hele dorp geëvacueerd was. Op 4 maart werd tussen de puinhopen van de voormalige kerk aan een zijaltaar de eerste heilige mis gehouden, die door 39 nog aanwezige dorpelingen werd bijgewoond. In totaal werd tien procent van de huizen in Velden door oorlogsgeweld verwoest.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Wikipedia.


Kruis langs de Rijksweg

Locatie: Rijksweg, Velden.


De R.K. Pastorie vanwege het daar aanwezige houten Mariabeeldje

Locatie: Kloosterstraat 5, 5941 ES, Velden.
Rijksmonument nummer: 8277

Het Mariabeeldje stelt een maagd voor die op een slang trapt en is 35 cm hoog.


Hovenshof (of Hovershof)

Locatie: Vorstweg 50, 5941 NV, Velden.
Rijksmonument nummer: 8278
Bouwjaar: 1778

Boerderij met ankerjaartal 1778. Gerestaureerd.

De Hovenshof, of Hovershof, is een monumentale boerderij in de buurtschap Hasselt van het dorp Velden, tegenwoordig een kern van de Nederlandse gemeente Venlo.

De van oorsprong varkensboerderij draagt het ankerjaartal 1778 en aan het einde van de 20e eeuw is begonnen met de restauraties. Deze restauraties duren nog steeds, in fases, voort.

Aanvankelijk was de boerderij het eigendom van de Venlose Sint-Nicolaaskerk. In 1965 brandde de op het erf gelegen stal uit maar werd daarna weer opgebouwd. Voor het huis stond een waterpomp, die tot 1975 in de dorpskern van Velden stond. Aan het begin van de 21e eeuw werd deze pomp weer teruggeplaatst op het dorpsplein.

Intussen is de boerderij in gebruik genomen als luxe camping.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Wikisage.