Monumenten Lomm

Huis De Spyker

Locatie: Kapelstraat 34, 5943 AG, Lomm.
Bouwjaar: 1628

Huis De Spijker, vroeger omgracht stamhuis van de familie van Lom. Hoog huis met zadeldak, gevat tussen twee topgevels, waarvan een nog gezwenkte zijkanten heeft. Vensters gewijzigd.

Huis De Spyker is een monumentaal herenhuis in Lomm. Het allereerste huis De Spyker werd gebouwd in 1394 als stamhuis van de adellijke familie Van Lom, die ook de naamgever van het dorp was. Het huidige pand werd waarschijnlijk in 1628 gebouwd. Het pand is een tamelijk hoog huis met zadeldak, dat is geplaatst tussen tussen twee topgevels, waarvan een nog gezwenkte zijkanten heeft.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Wikipedia.


Antonius Abtkerk, kruis boven de altaar

Locatie: Kapelstraat 15, 5943 AE, Lomm.

De R.K.Kerk vanwege het kruis boven het altaar.

Kapel
In Lomm lag een aan Antonius Abt gewijde kapel, waarvan reeds in de 16e eeuw melding werd gemaakt. In 1669 was er sprake van een eigen rector, die afhankelijk was van de pastoor van Arcen. In 1671 werd een eenbeukig schip gebouwd. In 1871 werd het schip vergroot. In 1881 werd de kapel gerestaureerd door Caspar Franssen. De vlakke zoldering werd daarbij vervangen door een gewelf. In 1937 werd een nieuwe rectoraatskerk in gebruik genomen die in 1938 tot parochiekerk werd verheven, en de kapel werd voortaan gebruikt als gemeenschapszaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden de paters van Missiehuis Sint Paul hier onderdak, maar van eind november 1944 tot maart 1945 werd de kapel verwoest door geallieerd vuur. In 1959 werden de resten ervan gesloopt.

Kerk
De, eveneens aan Antonius Abt gewijde, kerk van 1937 werd ontworpen door Frans Stoks. Het was een bakstenen kruisbasiliek in traditionalistische stijl, die op 150 meter afstand van de kapel werd gebouwd. Ook de kerk werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd, onder meer aan de toren en de achterste twee traveeën. Van 1948–1949 werd de schade weer hersteld. In de kerk bevindt zich een 18e-eeuws Antoniusbeeld dat uit de kapel afkomstig is. In 1960 werd door Wim van Hoorn ook een stenen Antoniusbeeld vervaardigd, dat zich in de kerk bevindt. De viering van het Antoniusfeest, en de komst van vele pelgrims, vond vooral plaats in de eerste helft van de 20e eeuw.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Wikipedia

Bekijk voor meer beeldmateriaal van deze kerk Kerkgebouwen in Limburg.


Sint-Barbaraklooster (Lomm)

Locatie: Barbara's Weerd Betersweerd, 5943 ZA, Lomm.
Status: Gedeeltelijke bescherming
Rijksmonument nummer: 45001
Bouwperiode: 1450–1586

Verhoogd terrein waarin resten van een klooster.

Barbara's Weerd is een voormalig landgoed met klooster in Lomm. Het klooster is vernoemd naar de heilig verklaarde Barbara van Nicomedië. Het landgoed maakt onderdeel uit van natuurgebied Landgoed Arcen.

Rond 1450 schenkt Henric van Merwick, die op dat moment pastoor van Arcen is, een stuk grond aan de Derde Orde van Sint-Franciscus, waarop deze het klooster Insula Sanctae Barbaraestichten, in de volksmond Barbara’s Weerd. Bij het klooster ligt een vijver, en er wordt een boerderij gebouwd, om de paters van voedsel te voorzien. Deze boerderij staat nu bekend als de Kloosterhof.

Bordje nabij Arcen met uitleg over het verwoeste klooster Barbara's Weerd (Wikipedia).

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt het klooster in 1586 door Staatse troepen, onder leiding van Maarten Schenk van Nydeggen, verwoest. De bezittingen van het klooster worden in 1602 overgedragen aan het Sint-Agnetenklooster van de Zusters Franciscanessen in Straelen. Behalve het klooster zelf omvatten deze bezittingen ook 50 morgen bouwland, weide, een boomgaard en woeste gronden. Nadat het klooster in Straelen in de Franse tijd in België (Straelen behoorde in die tijd nog tot de Zuidelijke Nederlanden) wordt opgeheven, wordt in 1815 de Kloosterhof, inclusief acht morgens land, ingelijfd door Kasteel Arcen. Ook de Enderhof in Schandelo en de Steenmanshof in Wetten (Kevelaer) behoren dan al tot het bezit van Arcen.

Het klooster is nooit meer herbouwd, maar de resten zijn nog wel te herkennen in de bossen bij het veer naar Lottum.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Terrein waarin fundamenten van een watermolen

Locatie: (nabij) Liveldweg, 5943 ZA, Lomm.
Rijksmonument nummer: 4500
Bouwperiode: 16e eeuw

Terrein waarin fundamenten van een watermolen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.