Ketelhuis

Ketelhuis

In een van onze eerdere projecten hebben wij ruim aandacht geschonken aan de diverse schoorstenen uit de glastuinbouw in en rondom Venlo. Het bestuur van de Stichting wil graag haar bevindingen uit dat project tastbaar maken. Daartoe zijn onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het hergebruik van het voormalige “ketelhuis” met bijbehorende schoorsteen aan de Lijsterweg te Velden als “glastuinbouwmuseum”.

Het voormalige ketelhuis met bijbehorende schoorsteen.

Het bestuur wil daartoe de restauratie en heringebruikname van het ketelhuis nader onderzoeken. De bijbehorende schoorsteen verkeert in een heel slecht staat. Het restaureren van de schoorsteen zal nog voor vele hoofdbrekens zorgen.

Een eerste inventarisatie voor de restauratie is gemaakt. Nu moeten de plannen nog verder worden geconcretiseerd.