Kas paters Steyl

Kas paters Steyl

Als uitvloeisel van ons boek ‘Leven onder glas’, over de geschiedenis van de glastuinbouw in de regio Venlo, raakten we betrokken bij de plannen voor herstel van de kasjes in de tuin van Sankt Gregor in Steyl.

Inmiddels is in overleg met de kwartiermaker van de Stichting Kloosterdorp Steyl, de heer Winfried Timmers, de Stichting Behoud Monumenten Steyl, de Heemkundige Kring Tegelen en de LGOG-Kring Venlo een stappenplan opgesteld voor restauratie naar de oorspronkelijke toestand.

Ook zijn vrijwilligers geworven die mee willen werken aan herstel. Op dit moment wordt samen met architect de heer G. Selen gewerkt aan een concretisering van het stappenplan in een werkplan, de opstelling van een bestek en een begroting. Afhankelijk van de overdracht in erfpacht van de kloostergebouwen, tuinen en ander toebehoren aan de Stichting Kloosterdorp Steyl en de beschikbaarheid van fondsen kan in 2016 een begin gemaakt worden met restauratie.