Huize Lovendael

Huize Lovendael

Monumentnummer: 37163
Monumentnaam: Huize Lovendael
Status: Beschermd
Complexnummer:
Aanwijzingsbesluit:
Inschrijving register:
20-04-1971
Kadaster deel/nr: 2060/76
Int. Kenteken: N
Bouwjaar: Mogelijk de 18e eeuw

Locatie: Lovendaalseweg 13, 5916 NN, Venlo.

Huis Lovendaal. Omgracht huis XVIII (?), met verdieping en een schilddak, bekroond door een open torentje.

Huize Lovendael
Huize Lovendael is een landgoed in de Nederlandse stad Venlo in de omgeving van de weg naar Straelen. Op dit landgoed bevindt zich een omgracht rechthoekig herenhuis met schilddak en torentje. Huize Lovendael dateert uit de 18e eeuw.

Uiterlijke kenmerken
Het landgoed bestaat uit twee bouwlagen onder een schilddak. Met een breedte van vijf traveeën is het pand symmetrisch ingedeeld, met op de begane grond de ingangspartij. Het huis is geheel gepleisterd. Echter, de pleistering is van jongere datum dan het huis, evenals het open torentje met klok op het dak. De zolder is één ruimte en bewoond.

Bron: Rijksmonumenten.nl en Wikipedia.

Jaar: 2012. Foto: Pieter van der Wielen (Wikipedia).