Fotoboek ‘Gerdeneren onder glaas’

Fotoboek ‘Gerdeneren onder glaas’

De Stichting Erfgoed Venlo wil een fotoboek samenstellen over de geschiedenis van de glastuinbouw in Venlo. De glastuinbouw vormde door de geschiedenis van onze stad heen tot op heden een belangrijke pijler voor de regionale economie. We vinden het passend hier aandacht voor te vragen in 2013, het jaar van het agrarisch erfgoed.

Al in 1908 werd de eerste kas aan de Stalbergweg gebouwd. Later werd Venlo bekend door de zogenoemde Venlokas. In Venlo bestond niet alleen een Middelbare Tuinbouwschool aan de Rijnbeekstraat, maar al eerder werden proeftuinen ingericht inclusief kassen. Eerst in het Bultenven en later aan de Straelseweg. Aan de Mooijweg in ’t Ven herinnert een schoorsteen nog aan het stookhuis van de eerste proeftuin. Kascomplexen aan de Groenstraat en in het Groenveld hebben plaats moeten maken voor woningbouw. In ’t Ven zijn nog de resten te zien van eens florerende tuinbouwbedrijven. Ze zijn inmiddels volledig overwoekerd door manshoog onkruid.

De Stichting Erfgoed Venlo roept mensen op om beeldmateriaal van kassen, kassencomplexen en van aan de glastuinbouw gerelateerde beelden en onderwerpen voor dit boek ter beschikking te stellen. Daartoe organiseert de stichting inloopmiddagen. De eerste van deze middagen vindt op zaterdag 28 september van 14.00 tot 15.30 plaats in Gemeenschapshuis ‘De Bantuin’ in ’t Ven. Beeldmateriaal kan ook digitaal worden aangeboden op info@erfgoedvenlo.nl. Volgens planning zal het fotoboek in het najaar van 2014 worden uitgebracht.

Ook in andere kernen van de gemeente wil de Stichting Erfgoed Venlo inloopmiddagen organiseren. Data, tijden en plaatsen van deze inloopmiddagen worden in latere persberichten kenbaar gemaakt.