Erfgoedlezing: Het Rijke Roomse Leven en het onderwijs in Venlo

van Latijnse School tot Fontys

Graag nodigen wij u uit voor deze jaarlijkse Erfgoedlezing van de Stichting Erfgoed Venlo.

Datum: 21 november 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Bantuin Pastoor Kierkelsplein 20 te Venlo (‘t Ven). Naast de Michaelkerk.
Lezing door: Frans Hoebens.

De lezing van zal zich dit jaar meer met immateriële, het geestelijke dan met het fysieke erfgoed bezighouden. Reeds in de geest van het thema van de Open Monumentendag van 2020,  “Leer mo(nu)mentjes” neemt Erfgoed Venlo hier een voorschot op.

In 1622 werd het Stadscollege tegenover de Sint Martinuskerk als Latijnse School overgedragen aan de Kruisheren, het eerste door religieuzen geleide onderwijsinstituut in Venlo. Pas na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 en de tweede stichting van het bisdom Roermond kwam er een gestage groei van congregaties die zich toelegden op de ziekenzorg en het onderwijs. Gestimuleerd door een zwaar katholieke regering werden tussen 1910 en 1940, de periode van het Rijke Roomse Leven, alleen al in Limburg honderdtwintig nieuwe kloosters gebouwd of betrokken: gemiddeld één nieuw klooster per kwartaal.

Fontys


Hoe is het te verklaren dat op het grondgebied van de huidige gemeente Venlo in die periode maar liefst veertien verschillende congregaties dertig scholen beheerden? Wat was hun motivatie, hoe financierden zij gebouwen en waren de religieuzen wel onderwijsbevoegd?

Frans Hoebens, auteur van het standaardwerk ‘Kloosters in Limburg’ (Matrijs, 2017), stelt antwoorden op deze vragen centraal in zijn lezing.