Erfgoed Venlo ziet af van beroep Kazernekwartier

Erfgoed Venlo ziet af van beroep Kazernekwartier

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Venlo heeft besloten af te zien van een beroep tegen het Aanpassingsplan Kazernekwartier van de Gemeente Venlo bij de Raad van State. Omdat de beroepsperiode in de zomer liep, moest parallel aan de voorbereiding van het beroep al begonnen worden met fundraising. Erfgoed Venlo beschikt zelf niet over de daarvoor benodigde middelen.

We bedanken alle organisaties en particulieren, die met ons hebben meegedacht of ons financieel en anderszins hebben gesteund. We willen het in ons gestelde vertrouwen echter ook niet beschamen door deze middelen in te zetten voor een zaak, die naar ons oordeel nauwelijks iets op kan leveren. Daarom maken we de voor het beroep ontvangen bedragen terug over aan de gevers.

We blijven van mening dat de gemeentelijke plannen voor het kazerneterrein rampzalig zijn, de stad in economisch opzicht waarschijnlijk niets zullen opleveren en mogelijk nog veel extra geld zullen gaan kosten. Tegen die achtergrond vinden wij de prijs op het gebied van erfgoed veel te hoog.

Lees hier ook het bericht van Omroep Venlo.