De Weem

De Weem

Monumentnummer: 37156
Monumentnaam: De Weem
Status: Beschermd
Complexnummer:
Aanwijzingsbesluit:
Inschrijving register:
20-04-1971
Kadaster deel/nr: 2060/76
Int. Kenteken: N

Locatie: Grote Kerkstraat 26, 5911 CH, Venlo.

De Weem (= pastorie) der Sint Martinuskerk. Huis met schilddak, 1764-’65 met brede lijstgevel, waarin segmentboogvensters in hardsteen. Twee lagere voorvleugels gebouwd ter weerszijden van een voorplein, dat omstreeks 1900 van een nieuwe straatgevel is voorzien. Inwendig een schoorsteenmantel van marmer met op de boezem o.a. een wapenschild in stuc. In de tuin van het klooster een stenen zuil op voetstuk, voorzien van twee hieraldische wapens (XVe eeuw).

Foto: Parsifal (Wikipedia).
Bron: Rijksmonumenten.nl