De financiën weer op peil

De financiën weer op peil

Wij willen graag onze financiën weer op peil gaan brengen. Wij staan voor een aantal fikse uitgavenposten. O.a. een nieuwe website (laten) bouwen en borden (met foto’s en teksten) plaatsen nabij “’t Kepelke van Genuuij”.

Daartoe willen we proberen het aantal sponsoren uit te breiden. En natuurlijk het aantal donateurs. We willen de band met beide groepen en onze vrienden van de Stichting in de komende maanden gaan versterken en verbeteren.

Onze Stichting ziet zich genoodzaakt geen gebruik te maken van automatische incasso’s. De kosten daarvan zijn voor ons zeer hoog en dus financieel niet uitvoerbaar.

Mogen wij u al vast vragen – indien u uw donatie voor 2018 nog niet op onze rekening heeft bijgeschreven – dit op korte termijn te doen. Ons rekening nummer is NL79 RABO 0175 2813 19. Wij zijn u hier zeer erkentelijk en dankbaar voor.